خوش آمدید...

شرکت متحد متین خاورمیانه با هدف بستر سازی مناسب جهت استفاده حداکثری از منابع انرژی کارآمد در بین مصرف کنندگان شهری و غیر شهری وهمچنین ایجاد فرهنگ سازی مناسب و هموارسازی موانع نفوذ تکنولوژی های انرژی کارآمدو راه حلهای آن و انتقال دانش فنی فن آوری های جدید و تعمیر نگهداری و ارتقاء آنها و تشویق استفاده از فن آوری انرژی کارآمد تاسیس گردیده است.


همچنین این شرکت با برخورداری از توان ساخت و تولید ادوات ویژه بهره برداری از انرژی خورشیدی پشتوانه مناسبی جهت انجام پروژه های بزرگ را دارا میباشد.

با توجه به تاییدیه کنترل کیفیت محصولات این شرکت دارای یک سال گارانتی و خدمات پیش و پس از فروش میباشد.

 

عضویت خبرنامه

: